Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Logga in
 lördag 27.11.2021
Grattis Astrid
Sök på: Agrolink Internet
Login
Skriv in ditt användarnamn och lösenord för att logga in till members.agrolink.net!
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
 
 
 


Förhandsbeställning av solcellsdrivna vattenpumpar

För att vi skall veta hur många solcellsdrivna vattenpumpar vi skall beställa till inkommande växtodlingssäsong så har vi gjort ett förhandsbeställningsformulär som vi gärna vill att du besvarar. Priset på pumparna i formuläret är riktgivande och innehåller kompletta system med pump, kontroller, solpaneler, slangar och kablar.

Brist på containers har gjort att vi måste få in alla förhandsbeställningar före 15 december så att de hinner levereras före April 2022.

Vid beräkning av pumpkapacitet kan man utgå från att avdunstningen är 5 mm per dygn = 50 m3/ha/dygn under en solig dag.

Klicka här för att öppna förhandsbeställningsformuläret!

Försöksfält på Söderfjärden sommaren 2021 visar att underbevattning med solcellspump gav 47 % skördeökning

Denna sommar testades underbevattning med solcellsdriven vattenpump på Söderfjärden. Försöksfälten var uppdelade i 3 olika skiften. Ett skifte lämnades obevattnat och ett skifte bevattnades med bensinpump och det tredje skifte bevattnades kontinuerligt under 48 dagar med en 17 m3 solcellsdriven vattenpump. Nedan visas resultat av försöken. 

Gröda: KWS Mistral vårvete, såtäthet: 670 plantor/m2

Gödsling: 75 kg N/ha

Bevattning

Skörd kg/ha

Merskörd kg/ha

Ökning

Solcellspump

8 144

2 619

47 %

Bensinpump

6 965

1 440

26 %

Obevattnat

5 525

0

0

Resultatet visar att denna sommar blev merskörden 2 619 kg/ha med en solcellsdriven vattenpump. Skördeökningen ger ett netto på 644 €/ha enligt vetepriset vecka 42 och hela försöksfältet på 7,5 ha gav 4 832 € mer i handen jämfört med det obevattnade skiftet. © Copyright 2001, Agrolink Ab