Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Logga in
 fredag 19.4.2024
Grattis Bernhard, Bernt
Sök på: Agrolink Internet
Login
Skriv in ditt användarnamn och lösenord för att logga in till members.agrolink.net!
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
 
 
 
En fridfull Jul och ett Gott nytt År!
Tillönskas våra abonnenter och kunder

Agrolink är öppet under mellandagarna kl 9.00-17.00.Beställ solcellsdrivna vattenpumpar för underbevattning senast 20.11.2022.

Fyll i formuläret och besvara senast 20.11.2022 för leveranser till inkommande växtodlingssäsong.

Infoblad med tekniska data om olika solcellsdrivna vattenpump-paket fås genom att skicka epost till vattenpump@agrolink.net. Infobladet skickas ut automatiskt inom ett par minuter. Du kan också reservera din vattenpump genom att skicka e-post till: sales@agrolink.net eller ringa oss på telefon: 06-347 5800.

Försöksfält på Söderfjärden sommaren 2021 visar att underbevattning med solcellspump gav 47 % skördeökning

Denna sommar testades underbevattning med solcellsdriven vattenpump på Söderfjärden. Försöksfälten var uppdelade i 3 olika skiften. Ett skifte lämnades obevattnat och ett skifte bevattnades med bensinpump och det tredje skifte bevattnades kontinuerligt under 48 dagar med en 17 m3 solcellsdriven vattenpump. Nedan visas resultat av försöken. 

Gröda: KWS Mistral vårvete, såtäthet: 670 plantor/m2

Gödsling: 75 kg N/ha

Bevattning

Skörd kg/ha

Merskörd kg/ha

Ökning

Solcellspump

8 144

2 619

47 %

Bensinpump

6 965

1 440

26 %

Obevattnat

5 525

0

0

Resultatet visar att denna sommar blev merskörden 2 619 kg/ha med en solcellsdriven vattenpump. Skördeökningen ger ett netto på 644 €/ha enligt vetepriset vecka 42 och hela försöksfältet på 7,5 ha gav 4 832 € mer i handen jämfört med det obevattnade skiftet. © Copyright 2001, Agrolink Ab