Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Logga in
 måndag 3.10.2022
Grattis Evald
Sök på: Agrolink Internet
Login
Skriv in ditt användarnamn och lösenord för att logga in till members.agrolink.net!
 
Användarnamn:
Lösenord:
 
 
 
 


Förhandsbeställning av solcellsdrivna vattenpumpar är avslutad

Tack till alla som deltog i förhandsbeställningen! Beställningen är nu inlämnad. Vi beställde på samma gång ett mindre antal extra vattenpumpar som ännu går att reservera. Tag kontakt om du är intresserad att reservera din vattenpump. E-post: sales@agrolink.net, telefon: 06-347 5800.

Försöksfält på Söderfjärden sommaren 2021 visar att underbevattning med solcellspump gav 47 % skördeökning

Denna sommar testades underbevattning med solcellsdriven vattenpump på Söderfjärden. Försöksfälten var uppdelade i 3 olika skiften. Ett skifte lämnades obevattnat och ett skifte bevattnades med bensinpump och det tredje skifte bevattnades kontinuerligt under 48 dagar med en 17 m3 solcellsdriven vattenpump. Nedan visas resultat av försöken. 

Gröda: KWS Mistral vårvete, såtäthet: 670 plantor/m2

Gödsling: 75 kg N/ha

Bevattning

Skörd kg/ha

Merskörd kg/ha

Ökning

Solcellspump

8 144

2 619

47 %

Bensinpump

6 965

1 440

26 %

Obevattnat

5 525

0

0

Resultatet visar att denna sommar blev merskörden 2 619 kg/ha med en solcellsdriven vattenpump. Skördeökningen ger ett netto på 644 €/ha enligt vetepriset vecka 42 och hela försöksfältet på 7,5 ha gav 4 832 € mer i handen jämfört med det obevattnade skiftet. © Copyright 2001, Agrolink Ab